Берт Брехт „Сега в нощта, когато те обичам“

by Владимир Сабоурин

 

1
Сега в нощта, когато те обичам
Бели са облаците в небето без звук
И водите бучат връз камъните
И вятърът тръпне в трънака сух.

2
Бели води текат
Надолу през годините.
И на небето все така
Облаците винаги.

3
По-късно в самотни години
Ще гледат облаците бели пак.
И ще бучат връз камъни водите.
И вятър ще тръпне в сухия трънак.

1921