vs. archives

Der Arbeiter und der Tod # Рабочий и смерть # El obrero y la muerte

Роберто Боланьо „Само шум“

 

Само шум, шум като от смачкване на листове, шум като от изгаряни книги.

 

 

 

Реклами

Роберто Боланьо „Дори на най-бедните улици“

 

Дори на най-бедните улици се чуваше смехът на хората. Някои от тези улици тънеха в пълен мрак, подобни на черни дупки, и смехът, който извираше неясно откъде, беше единственият знак, единствената информация, с която разполагаха обитателите и посетителите, за да не се изгубят.

 

 

 

 

 

Роберто Боланьо „Гласовете, които чувах, идеха от пустинята“

 

Гласовете, които чувах (гласове, никога лица, нито фигури), идеха от пустинята. Аз бродех в пустинята с нож в ръка. В острието на ножа се отразяваше лицето ми.

 

 

 

 

Роберто Боланьо „Реалността е като надрусан сутеньор“

 

Реалността е като надрусан сутеньор насред гръмотевична буря.

 

 

 

Роберто Боланьо „Стените бяха тапицирани с червена шумоизолираща материя“

 

Стените бяха тапицирани с червена шумоизолираща материя сякаш салонът беше шумоизилорана стая в лудница за курви.

 

 

 

 

Роберто Боланьо „Бриз, който миришеше на автомобилно масло“

 

Бриз, който миришеше на автомобилно масло, на сухи растения, на портокали, на гробище с циклопски измерения.

 

 

 

 

Роберто Боланьо „Сякаш времето“

 

Сякаш времето, представено в класическата форма на старец, духаше безспир върху един плосък сив камък с черни жилки, покрит с прах, докато издълбаните в камъка букви станат съвършено разчетими.

 

 

 

 

 

Роберто Боланьо „Няма лирическа поезия“

 

Няма лирическа поезия, която да не е кълколене или чуруликане на егоисти, трели на мошеници, клокочене на предатели, пущане на мехурчета на кариеристи, извивки с гласа на педали.

 

 

 

 

 

Роберто Боланьо „Университетът на Санта Тереса“

 

Университетът на Санта Тереса приличаше на гробище, което изведнъж бе започнало да размишлява. Приличаше също на празна дискотека.

 

 

 

 

Роберто Боланьо „Синьото небе се превива“

 

синьото небе се превива в белите ръце на Средиземно море