vs. archives

Der Arbeiter und der Tod # Рабочий и смерть # El obrero y la muerte

Даниил Хармс „Аз самият се родих от хайвер“

Аз самият се родих от хайвер. И даже за малко да се случи печално недоразумение. Дошъл да поздрави чичо, било веднага след хвърлянето на хайвера и мама била още на легло. И що да види: бебешка люлка, пълна с хайвер. А чичо бил сладокус. Намазал ме на филия и вече си налял чашка водка. За щастие успели навреме да го спрат, после дълго ме събирали… Родителите ми дълго избягвали да ме наказват в ъгъла, защото залепвах за стената.

Ако беше преди

Ако беше преди
Щях да съм комсомолски секретар

Ако беше преди
Щях да съм получил софийско жителство

Ако беше преди
Щях да съм доносник на държавна сигурност

Ако беше преди
Щях да съм най-превеждания писател в съветския съюз

Ако беше преди
Щях да бъда заслужил артист

Ако беше преди
Щях да съм председател на съюза на писателите

Ако беше преди
Щях да имам вила в бояна

Ако беше преди
Щях да бъда себе си.

Преименуваната улица

Много обичах маяковски
Като тийнейджър сега вече живея
На улица маяковска

Извинявам се отново
Че трябва да ти пиша но човека
Вече си иска книгата

Прати ми я по спиди
Офис маяковска.

Самопризнания на Д. И. Ювачов, арестуван като лидер на антидемократична нелегална групировка в областта на детската литература

Аз съм идеологът
На антидемократична група литератори
Основно работили в областта
На детската литература

Автор съм на авангардни
По същността си контрареволюционни
Стихотворения изявявал съм се
В антидемократични литературни салони

Съзнателно привнасях
В областта на детската литература
Политически враждебни на съвременността
Идеи вредях на делото на демократичното възпитание
На подрастващите поколения

Авангардната ми детска поезия
Недвусмислено противопоставена
На материалистическите установки на демократичната
Художествена литература изцяло се базира
На една мистично-идеалистична философия
Която в съвременните условия
По същността си е контрареволюционна

Признавам, че оглавявайки
Гореупоменатата групировка
Детски писатели целенасочено творях
Антидемократично дело

Подменях темата
За пионерското движение
С игрословици и броилки
Действащи разложително
Върху детското въображение

Книжките ми за деца
Могат да бъдат разделени
На антидемократични и халтурни
Бях едновременно саботьор
И приспособенец

Успях нито веднъж
Да не употребя думата пионер
Пишех за пионерското движение
Като за сборище на белогвардейски
Бойскаути

Резюмирайки показанията си
Признавам, че дейността на групировката
Детски писатели, която оглавявах, носеше
Антидемократичен характер и нанесе
Значителни вреди на делото
На демократичното възпитание
На подрастващите поколения.

В клуба на мъртвите поети

За един поет е добре
Да е мъртъв по-добре
Се пише

Добре е също
Да чува оттам гласа
На дъщеря си

Мъртъв и щастлив.

Разпознаване на духовете

Истинските мъртви се обаждат
Неистинските мълчат.

Комсомолците на прехода

Убиха бащата
Умирайки от страх
Червейки се
С препотени длани
И следи от конденз
По пластмасовите столове
След като станаха
Страхливци каквито обикновено са
Комсомолците на прехода.

Хармс пише сценария на самоубийството на Маяковски

Много обичам маяковски
Мой любим поет като тийнейджър
Аз написах сценария
На самоубийството му:

Веднъж маяковски играл
На руска рулетка и се самоубил
Актриса от мхат изскочила от стаята
И закрещяла помощ!
Електромонтьорът кривцов
Извикал бърза помощ
Домашната прислужница скобелева
Се превърнала в скобина
И казала ето тази гражданка
Влезе в апартамента с него
Бабата на спиридонов се пропила
И тръгнала да скитори
А круглов нарисувал дама с камшик в ръка
И полудял

Хубави хора
А не могат здраво да стъпят
С двата крака на земята

Писмо до Сталин

Скъпи другарю сталин
Макар че официалното ми сиви
Спестява тази информация
Аз съм член на партията
(С оглед на новата икономическа политика
След прехода към новите неолиберални петилетни планове
Членството ми е с гриф поверително)

Стриктното ми следване на партийната линия
В областта на художествената литература е удостоверимо
С държавни отличия медийно време отзиви
На отговорни партийни другари ранглисти на книжарници
Анимации преводи и продажби

В светлината на решителната победа
На здравите демократични сили съпътствана
От повишаване ефективността на свободата на словото
И привличане на все повече съвестни млади хора
Към ентусиазирано сътрудничество с компетентните
Органи за разкриване на контрареволюционната
Дейност на родителите им се обръщам към вас

С молбата да се вземе под внимание
Наложителността и навременността на скорошно издаване
На събраните ми съчинения с особен акцент
Върху книгите ми за деца и тяхното разпространение
На жп гари автогари аерогари и морски гари

Доколкото възпитанието и превъзпитанието
В нови демократични ценности трябва да започва
От най-ранна възраст е наложително също така
По-широкото запознаване на подрастващото поколение
С мои христоматийни произведения в рамките
На актуализираните учебни планове
За начален и прогимназиален етап

За детайлите препращам към изложението
До вас на другарката лиля юриевна брик от 24.11.1935 г.
И вашата резолюция към него

Искрено ваш
С другарски демократичен поздрав

Рускинята от Париж

През януари троцки е експулсиран
От съветския съюз за антисъветска дейност
През април бухарин е отстранен
От редколегията на правда
Вестниците са пълни с дописки за деца
Донасящи за родителите си
Аз съм съветски поет
И отчаяно влюбен
В рускиня от париж.