Girlfriend Experience

by Владимир Сабоурин

Така се нарича услугата
При която проститутката предлага
Преживяване на приятелство
Подаръци за децата
Взаимно споделяне
На планове за бъдещето
Споделяне на любими книги
Гледане на култови филми
Съвместно пазаруване на дрехи
Бижута цветя стихотворения
Услугата е значително по-скъпа
От обичайната почасова
Има специална опция за поети
Заплаща се допълнително.

Реклама