vs. archives

Der Arbeiter und der Tod # Рабочий и смерть # El obrero y la muerte

Даниил Хармс „Американски разказ“В американски съд била подадена жалба от пазач на кланица, че някакъв младеж бил счупил ръката му. Съдията призовал момчето и го попитал: „Ти ли счупи ръката на пазача?“ Момчето казало: „не[,] не съм му чупил ръката“. А пазачът казал: „как така не си ми чупил ръката! Та нали заради теб си счупих ръката!“ Тогава съдията попитал: „Как се е случила работата?“ Оказало се, че се била случила така:

Едно младо и здраво момче се вмъкнало в кланицата, отрязало от едно кравешко виме бозката, затъкнало си я в дюкяна на панталона и тръгнало в такъв вид да излиза.

Пазачът видял момчето, опулил се и казал: „Я се виж на какво приличаш!“

А момчето извадило чекийка и казало: „Ех, все тая!“, отрязало бозката и я захвърлило настрани.

Пазачът паднал и си счупил ръката.


Даниил Хармс „Историята спря!“

Воронин (втурва се в стаята)
Историята спря!
Хора тичат по улицата!
На Нева стрелят с оръдия!
Степанов (подскача на стола)
Коя дата сме днес?
Воронин
Деветнайсти март!
Степанов (падайки на пода)
Успах се! Успах се!

Даниил Хармс „Скъпи Никандр Андреевич“

Скъпи Никандр Андреевич,
получих писмото ти и веднага разбрах, че е от теб. Първо си помислих, че току-виж не е от теб, но веднага щом го отворих, на мига разбрах, че е от теб, а иначе за момент си помислих, че не е от теб. Радвам се, че от доста време си женен, защото когато човек се ожени за този, за когото е искал да се ожени, значи той е постигнал това, което е искал. Та много се радвам, че си се оженил, защото когато човек се ожени за този, за когото е искал, значи той е постигнал това, което е искал. Получих вчера писмото ти и веднага си помислих, че това писмо е от теб, после обаче ми мина през ума, че сякаш не е от теб, но го отворих и гледам – наистина е от теб. Много добре си направил, че си ми писал. Първо не ми пишеше, а после изведнъж ми написа, макар че и по-рано, преди да престанеш известно време да ми пишеш – също ми пишеше. Аз веднага като получих писмото ти, реших на мига, че е от теб, и освен това много се радвам, че си се оженил. Щото ако на човек му се е приискало да се ожени, той трябва на всяка цена да се ожени. Затова много се радвам, че ти най-накрая си се оженил тъкмо за човека, за когото си искал да се ожениш. И много добре си направил, че ми писа. Много се зарадвах като видях писмото ти и дори веднага си помислих, че е от теб. Вярно е, че докато го отварях за миг ми мина през ума мисълта, че не е от теб, но после все пак реших, че е от теб. Благодаря, че ми писа. Благодаря ти за това и много се радвам за теб. Ти може би не се досещаш защо толкова се радвам за теб, веднага ти казвам, че се радвам за теб, защото си се оженил и то тъкмо за човека, за когото си искал да се ожениш. А това да знаеш е много хубаво: да се ожениш тъкмо за този, за когото искаш да се ожениш, защото тогава именно постигаш това, което си искал. Ето тъкмо затова толкова се радвам за теб. И освен това се радвам също, че ми писа. Още отдалече реших, че писмото е от теб, а като държех вече в ръка, си помислих: а ако не е от теб? А после си мисля: е, не, разбира се, че е от теб. Отварям аз писмото и в същото време си мисля: от теб ли е, или не е от теб? От теб – или не от теб? А като го отворих, видях, че е о от теб. Много се зарадвах и реших също да ти напиша. Много неща имам да ти казвам, но буквално нямам време. Каквото успях, написах в това писмо, а останалото ще напиша по-нататък, че сега съвсем нямам време. Добре, че поне ти ми писа. Вече знам, че ти отдавна си се оженил. Аз и от предишните писма знаех, че си се оженил, а сега пак разбирам – абсолютно вярно, ти си се оженил. И много се радвам, че си се оженил и си ми написал писмо. Веднага като видях писмото ти, реших, че си се оженил. Е, викам си, това е добре, че пак си се оженил и в тази връзка си ми написал писмо. Пиши ми коя е новата ти жена и как стана всичко. Предай поздрав на новата ти жена.

%d блогъра харесват това: