vs. archives

Der Arbeiter und der Tod # Рабочий и смерть # El obrero y la muerte

Архилох 91 W

 

… страдат …
… неразумен в сърцето
… несмесено …
… предводителите …
… докато той копиеметец е …

… да завършим …
… заклевайки се, когато …
… ти ще чуеш
… насреща …
… на града …
… имат …

… и на Тантал скалата
да не висне над този остров … като има …
ние …

 

 

 

 

 

Архилох 44 W

 

… много пяна имаше около устата му.

 

 

 

 

Архилох 27 W

 

… ала мен

… понасят

… но долу

… държат ме далеч

… благодарение

 

 

 

 

Архилох 26 W

 

Господарю Аполон! накарай и виновните
да страдат и ги затрий, както ти (знаеш да) затриваш,
нас обаче …
….
…. ала виж!
… помогни