vs. archives

Der Arbeiter und der Tod # Рабочий и смерть # El obrero y la muerte

Хуго Бал „Бягство от времето“ 32

 

Всичко функционира освен самият човек.

 

(да се продължи)

 

 

 

Хуго Бал „Бягство от времето“ 31

 

Че образът на човека в живописта на нашето време все повече изчезва и всички неща присъстват само в разложеността си, е още едно доказателство колко грозен и изтъркан е станал човешкият лик и колко отвратителен – всеки отделен предмет на обкръжаващото ни. Решението на поезията поради сходни причини да се откаже от езика  е непосредствено предстоящо. Това са неща, които може би все още никога не са се случвали.

 

(да се продължи)

 

 

 

 

 

Хуго Бал „Бягство от времето“ 30

 

Артистът като орган на нечуваното едновременно заплашва и успокоява. Заплахата предизвиква защитна реакция. Тъй като тя обаче се оказва безобидна, зрителят започва да се присмива сам на себе си заради страха си.

 

(да се продължи)

 

 

 

 

 

Хуго Бал „Бягство от времето“ 29

 

2.ІІІ. [1916, Цюрих, „Кабаре Волтер“*] Никъде не проличават така слабостите на една поезия, както при публичното четене. […] Рецитирането на висок глас става за мен пробен камък на доброкачествеността на стихотворението и аз научих (от подиума) до каква степен сегашната литература е проблематична, ще рече, измислена на писалището и направена за очилата на колекционера вместо за ушите на живи хора.

* Основано от Бал заедно с Ханс Арп, Тристан Цара и Марсел Янко през февруари 1916 г., „люлка на дадаизма“ (б. пр.).

 

(да се продължи)

 

 

 

 

 

Хуго Бал „Бягство от времето“ 28

 

Във време като нашето, в което хората ежедневно биват връхлитани от най-чудовищни неща, без да могат да си дадат сметка за впечатленията си – в подобно време естетическото произвеждане се превръща в диета.

 

(да се продължи)

 

 

 

 

 

Хуго Бал „Бягство от времето“ 27

 

Винаги да се връщаме към Сад, казва Бодлер, ще рече, към „homme naturel“*, за да обясним злото.

* Естественият човек, природният човек (фр.) (б. пр.).

 

(да се продължи)

 

 

 

Хуго Бал „Бягство от времето“ 26

 

Щом веднъж се откажеш да се стремиш към разбиране, никоя жертва вече не е трудна.

 

(да се продължи)

 

 

 

Хуго Бал „Бягство от времето“ 25

 

Който иска да освободи живота, трябва да освободи мечтите.

 

(да се продължи)

 

 

 

Хуго Бал „Бягство от времето“ 24

 

Маркс се е пробвал като поет преди да започне да разчита на инстинктите на масите.

 

(да се продължи)

 

 

 

Хуго Бал „Бягство от времето“ 23

 

Когато всички гласове на симфонията спорят помежду си? Кой тогава да иска да познае себе си? Кой тогава да иска да намира себе си?

 

(да се продължи)