vs. archives

Der Arbeiter und der Tod # Рабочий и смерть # El obrero y la muerte

Александър Блок „Бележници“, 19 април 1919

 

…Излязох след падането на нощта. Безредна стрелба дълго преди великденските камбани. Мъртъв град. Езичниците псуват и стрелят, а християните унило с гладни гласове пеят в Благовещенската църква: „живот даровав!“*

 

* Из Тропар на Пасха: „Христос воскресе из мертвих,/ смертию смерт поправ/ и сущим во гробех живот даровав.“ (б. пр.).

 

 

 

 

Александър Блок „Бележници“, 15 януари 1919

 

Вечерта след разходката заварвам комисаря Булацел и конвоен. Обиск и арест*.

 

* След нощ в ареста и разпит Блок е пуснат на свобода на 16 февруари (б. пр.)

 

 

 

Александър Блок „Бележници“, 14 февруари 1919

 

…Вест за вчерашния арест на Р. В. Иванов. Колективно писмо до председателя на Извънредната комисия* Скороходов**.

 

* ЧК (б. пр.).

** Тогавашният председател на Петроградската ЧК (б. пр.)

 

 

 

 

Александър Блок „Бележници“, 1 януари 1919

 

Невиждана липса на храна и невиждани цени.

 

 

 

Александър Блок „Бележници“, 31 декември 1918

 

Липсват предмети от първа необходимост. Това, което има, е на откачена цена. – Студ. Минувачите мъкнат някакви чували. Почти пълен мрак. Някакъв старец крещи, умирайки от глад. Свети една ясна и голяма звезда.

 

 

 

 

Александър Блок „Бележници“, 20 декември 1918

 

Ужасът на студа. Плюскам – парите изтичат. Животът става чудовищен, уродлив, безсмислен. Навсякъде грабят. […] Дойде мама – гладна.

 

 

 

Александър Блок „Бележници“, 19 декември 1918

 

Уморително заседание. Крънкане за дърва за огрев… Толкова съм измъчен, че крещя на Люба. […] на рецитала на Люба беше Луначарский.

 

 

 

Александър Блок „Бележници“, 7 ноември 1918

Празнуване на Октомврийската годишнина. Вечерта с Люба – на мистерията-буф на Маяковски в Музикалната драма* (към 6 през служебния вход). […] Празник. Вечерта – прегракналата и скръбна реч на Луначарский, Маяковски, много неща. Този ден няма да го забравя никога.

 

* Операта на Санкт-Петербург (б. пр.).

 

 

 

 

Александър Блок „Бележници“, 10 септември 1918

 

…Дъжд. Не излизам от вкъщи (отчасти – нито ботуши, нито галоши).

 

 

 

Александър Блок „Бележници“, 5 август 1918

 

Всички буржоазни вестници са закрити. – Подреждане на стари писма.