vs. archives

Der Arbeiter und der Tod # Рабочий и смерть # El obrero y la muerte

Александър Блок „Бележници“, 26 септември 1901

 

Когато родното се сблъсква във вековете, винаги се случва мистическото. Така Пушкин се сблъска с Петър*. Щом се заеме с Петър – веднага зазвучава тайното. (…) „Тук има тайна“**, защото истинно родното се засреща във вековете и като засрещнали се облаци, поражда мълния. Има други светове.

 

* Петър I (б. пр.).

** В. Соловьов, „На паметта на А. А. Фет“.

 

 

 

 

Александър Блок „Бележници“, 29 ноември 1919

 

Безделно… Гъст сняг зад прозорците. Вечерта – на 39 години.

 

 

 

 

Александър Блок „Бележници“, 17 ноември 1919

 

До какви предели ще стигне отчаянието? – Счупено за огрев шкафчето – детството мое и на мама.

 

 

 

 

Александър Блок „Бележници“, 20 октомври 1919

 

…Необикновен залез. Четири изстрела от броненосеца пред прозорците. – Настинката не минава. Иде глад, несравним дори с доскорошния. – Броненосецът стреля през нощта.

 

 

 

 

Александър Блок „Бележници“, 15 октомври 1919

 

През нощта – обиск (у нас)… Забранено е всичко (лавките, театрите, телефоните).

 

 

 

Александър Блок „Бележници“, 26 юли 1919

 

…Телефонът и разходките след 1 часа през нощта забранени.

 

 

 

Александър Блок „Бележници“, 15 юни 1919

 

При мама имаше обиск през нощта. Заповед за изключване на всички телефони. Люба трябва да стърчи до вратата. Дъжд. Мъка. Пак очакват обиски в сградата.

 

 

 

 

Александър Блок „Бележници“, 4 май 1919

 

Поработих това-онова. Но да работя истински вече не мога, докато на шията виси новата примка на полицейската държава…

 

 

 

 

Александър Блок „Бележници“, 3 май 1919

 

…Но вече нищо не мога да правя. – Кой погуби революцията (духа на музиката)?

 

 

 

Александър Блок „Бележници“, 20 април 1919

 

Студена пролет в мъртъв град. Двама пияни комисари с бутилка спирт хфърчат във файтон, прегърнати. – Занимания със стихове. Мъка. Кога ще свърши това? – ВРЕМЕ Е ДА СЕ СЪБУДЯ!…