Александър Блок „Бележници“, 11 декември 1908

by Владимир Сабоурин

 

Гневната зрялост още дълго има да я чакаме.

 

 

 

Реклами