Schreibtischtäter

by Владимир Сабоурин

 

има една хубава немска дума:

Schreibtischtäter

той е това

очевидно с мен като несоциализиращ се маргинал е бил по-гнусно откровен

разбира се, че той е Schreibtischtäter-ът на анонимните писма

гнусотата, споделена пред мен, съвпада с гнусотата на анонимките

той е вашият човек

обичайте си го (докато не ви го е начукал)

 

 

 

 

 

Реклами