Belle Époque 9

by Владимир Сабоурин

9
Няма съмнение, че на президента Шребер му се привижда навсякъде
Господин Шнайдер. Няма съмнение, че президент Шребер има само един враг.
Извън съмнение е също така параноята на фалическия дискурс и че някой
Винаги вече ще да е бил жестоко ебан. Освен това вече е станало очевидно
Че използваната лексика остава доста абстрактна политикономически и либидинално
И че централното неравенство или уравнение r > g, както и процентните му изражения
В исторически план от Античността през Барока до 90-те години и първото десетилетие
На настоящия век по съществото са лишени от всяка поезия дори
В по-голяма степен от Брехтовата версификация на Комунистическия манифест
Която все още можеше да разчита на една остатъчна възвишеност от класово-борчески тип.
Овакантеното й място заема статистическият агон на децили и персентили (още
Брехт установява, че става все по-трудно литературно да се описва и политически
Да се коригира един все по абстрактно-функционален свят). Тома Пикети
Статистически извежда и онагледява, че в новата Belle Époque не един
Отчетливо видим елит противостои на останалото общество, а по-едри и по-дребни
Децили и персентили се преплитат като свински черва в петно на Роршах
От все по-диверсифицирани и по-добре управлявани инвестиционни портфейли
(При 30 млрд. портфейл 100 млн. management costs възлизат едва на 0,3 % годишно
А при залагане на десетки левове на футболни мачове, от своя страна, имаш
Уникалната възможност в случай на съмнение да се консултираш с тъста си).
В заключение той допуска, че изследването му не се отличава с особено богата фантазия
Но призовава да се отнасяме сериозно и с размисъл към цифрите и паричните знаци
Дори с риск от неизбежния упрек в ресентимент, т.е. гледане в чуждото канче
(В случая само една политикономия на тъгата и нейната сецесионна естетическа сянка).