Следобедът на един български народен писател

Типичният български завистник
Завижда на типичния български народен писател

Типичният български народ
И типичният му народен писател

Прекарват един щастлив следобед
Заедно.

Реклама