Сънувах че пиша стихотворение

Сънувах че пиша стихотворение
Когато се събудих не помнех нищо
Освен че сънувах че пиша стихотворение