Никога не гледай в камерата

Основно правило
На сценичната илюзия

Някой те дърпа за ръка
Но не можеш да откъснеш поглед

Извръщаш глава назад
Като дете забравило инструкциите

Връщаш се в ада на реалността.

Реклама