vs. archives

Der Arbeiter und der Tod # Рабочий и смерть # El obrero y la muerte

Бертолт Брехт, Сега в нощта, когато те обичам

1
Сега в нощта, когато те обичам
Бели са облаците в небето без звук
И води бучат върху камъните
И вятърът тръпне в трънака сух.

2
Бели води текат
Надолу през годините.
И на небето все така
Облаците винаги.

3
По-късно в самотни години
Ще гледат облаците бели пак.
И ще бучат върху камъни водите.
И вятър ще тръпне в сухия трънак.

Реклама

Бертолт Брехт, Три гарвана летят над моя дом

Три гарвана летят над моя дом
Летят със силен грак направо и бездомно.

На първия перото толкова е черно
Че само гледката разкъсва ми сърцето.
На втория очите тъй са диви
Че все едно аз образа ѝ виждам.
На третия гракът… досущ като на гарван
И чуя ли го, чувствам се напълно сам.

Три гарвана прелитат – аз стоя неподвижно
И често се питам какво ли гарванът иска.
И щом и последният гарван изчезна
Аз все тъй стоя неподвижен и втренчен.

%d блогъра харесват това: