vs. archives

Der Arbeiter und der Tod # Рабочий и смерть # El obrero y la muerte

Ляво и нацистко

В далечното начало на века издадох в самиздат и тираж 50, оказал се за в бъдеще самосбъдващо се пророчество, сборник с есета „Ляво и литературно“. С това заглавие описвах важната за мен неравна любовна двойка между политическото ляво и естетическото модерно.

Исторически тази връзка се установява между двете световни войни, когато с малки изключения (политически) лявото и (естетически) модерното вървят в общ олинклузив пакет. В личен план връзката беше Бертолт Брехт, който ме направи и продължава да ме прави поет.

Теоретически погледнато, модерното в сферата на естетическото продължава да бъде ляво. Няма дясна (или неолиберална) теория на модерното изкуство, която да отменя или дори релативира лявохегелианската „Естетическа теория“ на Адорно. Теоретическата основа на класическия авангард е лява. Съвременните опити за отстояване на автономията на естетическото също трудно могат да минат без ляв патос.

Нравится, не нравится – лявото е родилното петно на естетическата модерност, макар и руският да е превод от немски. Сексапилът на лявото в естетическата сфера през първата половина на миналия век относително безпроблемно е включвал целия спектър от френския сюрреализъм през черните кожени куртки на чекистите или грузинските мустаци на Джугашвили – и обратно до Сталинската награда за мир на Арагон.

До 24 февруари това звучеше като историческа специфика – културните различия са огромни, казваше Борат – незасягаща теоретическата чистота на връзката между лявото и естетическата модерност. Некасаеща ни неповторима историческа специфика.

Е, повтори се в реално време. С всички руски съпруги чекистки, меланшонльопеновци и ниновокостадиновци на хранилката на националболшевизма, победил отново в една отделно взета страна.

Реклама

Бертолт Брехт, Надяващите се

Какво чакате?
Глухонемите да говорят с вас
И ненаситните
Да ви отстъпят нещо!
Вълците ще ви хранят, вместо да ви разкъсат!
Поради дружелюбност
Ще ви поканят тигрите
Да им извадите зъбите!
Това чакате вие!

1933

Бертолт Брехт, Селянинът се грижи за своята нива

1
Селянинът се грижи за своята нива
Наглежда добитъка си, плаща данъци
Прави деца, за да пести от ратаи и
Зависи от цената на млякото.
Жителите на градовете говорят за любовта към родната земя
За здравия селски корен и
Че селянинът е фундаментът на нацията.

2
Жителите на градовете говорят за любовта към родната земя
За здравия селски корен и
Че селянинът е фундаментът на нацията.
Селянинът се грижи за своята нива
Наглежда добитъка си, плаща данъци
Прави деца, за да пести от ратаи и
Зависи от цената на млякото.

%d блогъра харесват това: