Тополата на Шел

Възвисяваш се над хоризонталата на неона
Очертаваща осветен периметър

Цяла глава над монументален пилон
На улична лампа на пътен възел

Призрачно осветяваща голите рамене
На голите клони.