vs. archives

Der Arbeiter und der Tod # Рабочий и смерть # El obrero y la muerte

Написа нещо на перваза

Написа нещо на перваза
Прилича на клинописно писмо
Пряк резултат от метода на писане
Върху рохкав сняг с крачета

Иво Марков, Брой ХХХІІ

Очаквайте

в БРОЙ ХХХІІ (ЯНУАРИ) на сп. Нова социална поезия

ИВО МАРКОВ (Ivo Gatsby Markov)

Селският автобус изгуби някъде по пътя своето разписание.
Шофьорът мълчаливо допива бирата си облегнат на волана.
Мик Джагър и неговото сладко момиче правят любов по радиото.
Звездите сочат 14:14 на събудения първоноемврийски следобед.
Часовникът от таблото в бъдещето показва 00:46

& Dimitar Yaranov, Краят на шоуто, 120 х 210 см., масл. бои, платно, 2005

%d блогъра харесват това: