Михаил Лермонтов, Брой ХХХІІ

Очаквайте

в БРОЙ ХХХІІ (ЯНУАРИ) на сп. Нова социална поезия

МИХАИЛ ЛЕРМОНТОВ в превод на Мария Шандуркова

В небесата – чудно и спокойно!
Спи земята в ореола син!
Що ми е тъй трудно и тъй болно?
Чакам ли? Жалея може би?

От живота си не чакам нищо
и не жаля миналото аз;
свободата и покоя искам!
Да забравя всичко и заспя!

& Dimitar Yaranov, Тъмни заеми I ,75 x 55 см., сухи пастели, хартия, 1994

Реклама