Елена Алексиева, Брой ХХХІІ (Януари)

Очаквайте

в БРОЙ ХХХІІ (ЯНУАРИ) на сп. Нова социална поезия

ЕЛЕНА АЛЕКСИЕВА

Идеалният оранжев кръг беше пронизан от множество начупени червени линии, които се разпадаха на тънки и още по-тънки разклонения и макар да тръгваха от една и съща точка, не водеха никъде. Приличаха на оголените стъбла на пълзящо растение или на речна мрежа. Помнеше такива карти от часовете по география

& Dimitar Yaranov, Гранични пространства I, 110 x 110 см., акрил, платно, 2021

Реклама