Тя каза

Тя каза
Искам живота ти

Безшумно се изхилих
Вцепенен от ужас

Горкичката