Нова асоциална поезия

Аз съм почетен председател
На нова асоциална поезия

Работодател ми е
Ректорът на нбу

Новата асоциална корпорация
На аонсу.