Пролетен вятър

Придържа сакото
С едната ръка

Празния ръкав на другата
Пъхнат в джоба.