Някои жени

Някои жени ти премазват пръстта
С вратата на такси

Някои ти премазват кура
Докато ги ебеш

Някои държат да премажат
Поета докато си женен за тях

Първите са за предпочитане.