Александър Введенски „Чудото е възможно“

Чудото е възможно в момента на Смъртта. То е възможно защото Смъртта е спиране на времето.