Записки от мъртвия дом

Това беше дом на мъртвите
Дълго преди да починеш ми се разсърди
Че написах но това е истината за мъртвите
Добро или истината

Кога живота се превърна
В склад на вещи плъзнал отдолу
От мазето постепенно склада
Завзе дома на живота

За мъртвите добро
Или истината за мъртвите души
На плюшкин живота свършва
В чувалите от зебло

Съботния късмет
На момчетата със стария фауве бус
В правилния момент на правилното място
От малцинството питащи любезно и делово

Има ли още за разчистване.

Реклама