Живот с поет

По Виктор Ерофеев

Отвращението е
Естественото състояние

По привличането
Има да се работи.