vs. archives

Der Arbeiter und der Tod # Рабочий и смерть # El obrero y la muerte

Но аз съм пушкин

Маймуна съм
Но аз съм пушкин

Спя с крепостните селянки
Но аз съм пушкин

Не споделих съдбата на приятелите декабристи
Но аз съм пушкин

С наташа беше автогол
Но аз съм пушкин

Царя сваляше жена ми
Но аз съм пушкин

Залагам селяните на карти

Но аз съм пушкин

Изработи ме един *съставна част от колело
Но аз съм пушкин

Страх ме е от смъртта
Но аз съм пушкин.

Дребни мошеници

Защо религията на любовта е
Тъй благосклонна към смъртта

Защо
Дребни мошеници.

Потъпка смъртта

Потъпка смъртта съкруши дявола
Бетонен ангел с провиснала от липсваща благославяща ръка
Ръждива арматура потъпка смъртта съкруши дявола

Потъпка смъртта съкруши дявола
Комин на топлоелектроцентрала в края на пътя
На всяка плът потъпка смъртта съкруши дявола

Потъпка смъртта съкруши дявола
Виното на кръст върху вече покритото лице
На покойника потъпка смъртта съкруши дявола

Потъпка смъртта съкруши дявола
Гумените ботуши натежали от кал давайте момчета
Имаме за бог да прости потъпка смъртта съкруши дявола

Потъпка смъртта съкруши дявола
Делови човечен любезен посредник
Между двата свята потъпка смъртта съкруши дявола

Потъпка смъртта съкруши дявола
Ще подравним ще утъпкаме дървена рамка
Срещу шейсе лева потъпка смъртта съкруши дявола

Потъпка смъртта съкруши дявола
Хангари на трамвайно депо поле от кал
На окопна война няма страшно даде знак отчето

Потъпка смъртта съкруши дявола

%d блогъра харесват това: