vs. archives

Der Arbeiter und der Tod # Рабочий и смерть # El obrero y la muerte

Некои съображения за некомерсиалното изкуство

Пеенето е заменено с крясък
На места се превръща в какафония
Изразителността на чувствата
Която иска читателят и маркетингът са
Заменени с бесен автономен труд

В изкуството трябва да се изразяват
Прости и силни чувства
Некомерсиалното изкуство обаче
Отрича простотата реализма разбираемостта
Естественото звучане на естествения
Тъжното на красивия
Физическото на правилния пиар
Убежищата на пандемийния

Способността на красивото изобщо
Да увлича масите е принесено
В жертва на дребнобуржоазните
Формалистични напъни

Това е игра, която може да свърши
Много зле

Резолирано: Сталин

Реклама

Смъртта. По Венци Арнаудов

Винаги груб строеж
Никога акт 16.

%d блогъра харесват това: