Приятелка, изкарала вируса, се обажда

След дълго отсъствие
Ти каза все едно се събудих от нещо

В съня ми отеква мелодията
На твоето обаждане

Je ne reggrete rien
Рогатата девойка