Гарванът и лисицата

Пойни птици сме
Макар хората

Да повдигат вежда
При това твърдение

Лисици са
Хората.