vs. archives

Der Arbeiter und der Tod # Рабочий и смерть # El obrero y la muerte

Хроника на една предизвестена любов

Рискова група
ликвидационни квоти
совхоз комунарка
кофа с водка
дача за изтезания
кораб на смъртта
социалистическо съревнование
прожектори по дърветата
гумени ботуши
гумена престилка
револвер тип наган
шише одеколон
изстрел в тила
багер марка комсомолец.

(По Габриел Гарсия Маркес и Николай Иванович Ежов)

Реклама

Йосиф Бродски „Пладне в стаята ХІІ“

Двуногото – а впрочем и всяка твар
(гущер или прилепче) –
крие в чертите на лицето си буквар,
клетъчна цифра.

Тялото, свикнало със своето
присъствие, под колан
и тъкан, натрапва на ума
бъдещето. Мисълта за него.

Що е излишно! Тялото в анфас вече
самото е величина!
сума! Особено – по неглиже,
при невключена лампа.

Любов по време на Големия терор

Рискова група
ликвидационни квоти
социалистическо съревнование
совхоз комунарка
дача на изтезанията
кораб на смъртта
прожектори по дърветата
кофа с водка
шише одеколон
гумени ботуши
гумена престилка
револвер тип наган
изстрел в тила
багер марка комсомолец.


(По Габриел Гарсия Маркес и Николай Иванович Ежов)

Йосиф Бродский „Пладне в стаята ХІ“Там принуждаваха да се носи палто,
понеже студът моделираше
тялото, забравено от онези, които
по-рано го бяха обичали,

мраморно. Т.е. без бели дробове, без да
има име, черти на лицето,
в ниша, на фона на празни небеса,
на корниза на дворец.

Там се стъмваше към шест.
В осем ти се искаше да си легнеш.
Но беше по-естествено да се вкамениш
в профил, изгубил дар слово.

%d блогъра харесват това: