Даниил Хармс „Когато умно безпрестрастно“

Когато умно безпрестрастно
в отшелническия ми дом
с побъркани ръце
аз хващам за крило муха
да схване мен не може никой.
Прости природа моята постъпка
прости невинното желание
прости незнанието мое.

Реклама