Болната поезия е срам за живота

 

Болният не бива да пише
Болната поезия е срам за живота
Болната поезия е срам за майстора