Поетика в орехова черупкаНеясното в поезията
Нека винаги е

Пределно ясно:
Смъртта.