Декарт променя основанията на западния рационализъм, след като среща една дама

 

Страхувам се
Следователно обичам.