vs. archives

Der Arbeiter und der Tod # Рабочий и смерть # El obrero y la muerte

Времето е наше

 

Време е
За наемни убийци
Които да екзекутират
Пусканите на свобода
Внуци на убийците

Времето е наше.

 

 

 

 

 

Мирен преход Reloaded

 

Състоянието на жертвата
Било несъвместимо с живота
Казвате ни за кой ли път
Нима мирният преход
Е съвместим с живота
Нима животът ни
Е съвместим с внуците му