vs. archives

Der Arbeiter und der Tod # Рабочий и смерть # El obrero y la muerte

Сънувах, че с изрична наредба

 

Сънувах, че с изрична наредба на Закона за извънредното положение, действаща с обратна сила, постфактум се отменя щастието на неизвестните площадки. Вълната от разводи, регистрирана в Китай вследствие на пандемията, стигна до Неизвестната площадка, мисля си. Извънредното положение се държи с нас като разведени родители с детето, а щастието на неизвестните площадки е бъдеще в миналото.

 

 

 

 

Сънувах, че майка е млада и красива

 

Сънувах, че майка е млада и красива и губи паметта си. Току влиза през няма и минута в стаята ми да провери дали съм вкъщи. Не смея да реша от какво повече ме е страх: дали че майка е толкова млада и красива, или че губи паметта си, или че съм вкъщи.

 

 

 

 

Сънувам, че съм Роберто Боланьо

 

Сънувам, че съм Роберто Боланьо и вдовицата му ме съди за неплащане на авторски права. Но аз съм Роберто Боланьо, твърдя в отчаяние със сълзи на очи. Въпреки топлотата на далечен спомен за мигове на щастие в погледа й, минаваща като сянка над някогашно море, тя остава непреклонна, че трябва да платя авторски права.

 

 

 

 

Сънувах, че сънувам, че съм на възрастта на покойния ми баща

 

Сънувах, че сънувам, че съм на възрастта на покойния ми баща и в рамките на секунди трябва да се вземе решение дали да бъда интубиран аз от съня или аз от реалността. Татко ще ме спаси, минава като мълния през съзнанието на сънуващото ми, че сънува аз, и изтръпвам от ужас.

 

 

 

 

Сънувах, че отивам да видя Златомир Златанов

 

Сънувах, че отивам да видя Златомир Златанов като скрития праведник, отговарящ за спасението на работническите предградия. Въпреки карантината го откривах в читалището до Централна гара, превърнало се в отдалечена зала на императорската библиотека от стихотворение от династията Тан. Оставили са ме тук да я преустроя за шест дни в болницата в Ухан, казва ми. Суверен е който решава за превръщането на поезията в извънредно положение.