Спомен за родината

 

Представи си свят само суша
Осеяна през зимата с трупове на майски бръмбари
Метена от жежки прашни виелици
Над нея се носи грак на гларуси
Кръжащи над невидимо огромно сметище