Езиците на Илиада

 

Испанският на битката
Руският на скръбта
Португалският на океана
Немският на любовта
Българският на отчаянието