vs. archives

Der Arbeiter und der Tod # Рабочий и смерть # El obrero y la muerte

Бертолт Брехт „Адът на разочаровалите“

 

Като оставихме зад гърба си Ада на разочарованите
Стигнахме в Ада на разочаровалите.
В сив град, изпълнен с пазарна врява
Срещнахме загубилите лицата си.

Всеки, на когото се натъкнехме, гледаше встрани.
Забързваше крачка този, след когото тръгвахме. Но ги видяхме
Облечени в евтини и скъпи дрехи, стари
И млади, от двата пола.

Още се забелязваха у мнозина
Следи от някогашна голяма красота, която сигурно е съблазнявала
Умни чела и – което поразява най-дълбоко – остатъци
От честна усмивка.

Прекършилите се пред заплахите
Държаха още главите си по начин
Който ще видиш у тези, дето не можеш да сплашиш.
Казалите някога „Щом казвам, че ще дойда, значи ще дойда“
Вече наистина не ги очаква никой – но
Те все още бързо си проправят път сред тълпата.

Сега всички са заедно, само сред свои хора, но още впримчени
В рисковани начинания. Надниквайки отвън в канторите
Видяхме как си показват един на друг акредитивите
Сочат с пръст многото печати и подписи
Но с палеца прикриват местата
Където е изтрита годината.

1934

 

 

 

 

 

Бертолт Брехт „Съседът“

 

Аз съм съседът. Аз го издадох.
Ние не искаме в нашата кооперация
Никакви подстрекатели.

Като провесихме знамето с пречупения кръст
Той не провеси
Като го подканихме да го направи
Той ни попита дали в нашата стая
Дето живеем с четири деца
Имаме свободно място да държим знаме.
Като му отвърнахме, че отново вярваме в бъдещето
Той се изсмя.

Че го биха на стълбището
Не ни хареса. Разкъсаха му куртката.
Това не беше нужно. Излишни куртки
Няма никой от нас.

Но сега поне го няма и в кооперацията цари мир.
Имаме си достатъчно грижи, поне
Да е мирно.

Не е да не забелязваме, че някои хора
Гледат настрани като ни срещнат. Но
Ония, дето го отведоха казват
Че сме постъпили правилно.

1934

 

 

 

 

 

Бертолт Брехт „Той седя с тях“

 

Той седя с тях
По време на тяхната борба
Когато те приемаха всеки
Който им помагаше.
По-късно обаче, във времето след битката
Когато поставиха по-високи изисквания
Искаха да знаят името му
Месторождението, заниманията му през свободното време
И: на кого още е помагал
Той изведнъж изчезна.

1934