vs. archives

Der Arbeiter und der Tod # Рабочий и смерть # El obrero y la muerte

Бертолт Брехт „Песен за хаоса“

 

Сестро, покрий си главата, братко, изтегли ножа си, векът е разглобен.
Знатните непрестанно се жалват, а дребните хорица са изпълнени с радост. Градът казва:
Нека прогоним силните изсред нас.
Разбиват вратите на административните сгради, трошат се табличките със списъците на робите.
Господарите са впрегнати на мелничарските камъни. Невиделите зрака на деня са излезли на светло.
Абаносовите кутии за волни пожертвования са разбити, великолепното кедрово дърво го насичат за легла.
Който нямаше хляб, има хамбари. Който живееше от подаяния
Сега сам раздава.

Къде си, военоначалнико? Моля, моля, моля, въведи ред.
Синът на големеца вече е неразпознаваем, детето
На господарката става син на робинята й.
Сановниците търсят подслон в плевника. Когото едвам
Допускаха да спи край крепостните стени, сега се изтяга в креват.
Който преди гребеше в лодката, сега притежава кораби. Огледа ли се
Собственикът за тях, те вече не са негови.
Петима мъже са изпратени с поръчки от господарите си. Те отвръщат:
Хващайте сега сами пътя, ние пристигнахме.

1934

 

 

 

 

 

Бертолт Брехт „Тоя е пътник“

 

С оня там гледай да нямаш вземане-даване
Той е заподозрян
Че ги е видял да извършват престъпление.

Той свил зад ъгъла и видял
Касапницата им. Сега
Той е пътник.

Никой няма да се вслуша в думите му
Това е прекалено опасно. Той самият
Не говори разбира се с никого. Но децата му по време на обяд
Слухтят за всяка изпусната дума и
Докладват на службите.

Той все още се мота насам-натам
Защото ония все още не са се разбрали за плячката
Имат нужда от него – взаимно да се заплашват.

1934

 

 

 

 

 

Бертолт Брехт „Тебеширеният кръст“

 

Аз съм домашна помощница. Имах връзка
С един мъж от щурмоваците*.
Един ден, преди да си тръгне
Той ми показа през смях как правели
За да залавят недоволни от режима.
С тебешир, който извади от джоба на куртката
Начерта малък кръст върху дланта си.
После ми разказа, че отивал
В цивилно облекло пред бюрото по труда
Където се редят безработните и псуват
Той също псувал и удрял псуващия по плешката
В знак на одобрение и съчувствие, след което белязаният
С белия кръст на гърба, бил залавян от щурмоваците.

Посмяхме се заедно на историята.
Ходих с него три месеца, след което забелязах
Че беше теглил, без да ме пита, от спестовната ми книжка.
Щеше да я пази на сигурно място (времената били несигурни).
Като му поставих ребром въпроса, той ми се закле
В най-добрите си намерения. Докато ми се обясняваше
Успокояващо сложи ръка на рамото ми.
Побягнах в ужас. Вкъщи
Се огледах в огледалото дали нямам
Бял кръст на гърба.

1934

 

* Щурмови отряд (CA) – паравоенна нацистка организация, изиграла ключова роля за издигането на Хитлер през 20-те и 30-те години (б. пр.).

 

 

 

 

 

Бертолт Брехт „Защо да се срамуваме от тебе, черни братко асфалт?“

 

Защо да се срамуваме от тебе, черни братко асфалт?
Ти, който се грижиш цялото множество
Да се движи по-лесно и никой
Да не потъва в калта? По-добре да помогнем
Тези непрестанни минувачи
Да отиват на по-лека работа и в сухи жилища!

Защо е това оплюване?
Защо се подиграват дори на този
Върху когото стъпват?

1934

 

 

 

 

 

Бертолт Брехт „Така изчезваме“

 

Така изчезваме
От погледа му. Връзката
Е разкъсана. Той остава сам.
На каквото го научихме
Сега трябва да се задоволи с него. Ние
Повече не можем да го учим.
Ще прозре ли измамата?

Ще захвърли ли оръжията?
Ще бъде ли на поста
Когато почне решителната битка?
Оскъдицата и експлоатацията
Кубинките на враговете ще
Поемат обучението му.

Около 1933

 

 

 

 

 

Бертолт Брехт „Дълго търсих истината за съвместния живот на хората“

 

1
Дълго търсих истината за съвместния живот на хората
Този живот е много заплетен и труден за разбиране
Работих усилено, за да го разбера, и тогава
Казах истината такава, каквато я открих.

2
Когато казах истината, която бе толкова трудна за откриване
Тя вече беше една обща истина, която мнозина казваха
(И не всички смятат за толкова трудна).

3
Малко след това дойдоха на тълпи хора с харизани пистолети
Стреляйки напосоки по всеки, който поради бедност не носеше бомбе
И всички, които казаха истината за тях и техните спонсори
Натириха от страната в четиринайстата година на полурепубликата*.

4
На мен ми отнеха малката ми къща и колата
Които си бях купил с усилен труд
(Успях да спася в последния момент мебелите!)

5
Като пресичах границата, си мислех:
Повече от къща имам нужда от истината.
Но имам нужда и от къщата си. И оттогава
Истината е за мен като къща и кола.
А ми ги отнеха.

Около 1933

 

* Ваймарската република (1919-1933), премахната де факто от нацистите (б. пр.).

 

 

 

 

 

Бертолт Брехт „Срещу обективните“

 

1
Когато борещите се с несправедливостта
Показват изранените си лица
Нетърпението на седелите на сушина е
Голямо.

2
Защо се оплаквате, питат те
Вие се борихте с несправедливостта, сега
Тя ви победи – просто замълчете!

3
Който се бори, казват те, трябва да може да губи
Който търси разправии, се излага на опасност
Който прилага сила
Не бива да обвинява насилието.

4
Ах, приятели, дето седите на сушина
Защо така враждебно? Нима ние сме
Ваши врагове – ние, враговете на несправедливостта?
Че борещите се с несправедливостта са победени
Не означава, че несправедливостта има право!

5
Защото нашите поражения
Не доказват нищо друго, освен че сме прекалено малко
Борещите се с мерзостта!
От наблюдаващите битката очакваме
Поне да се засрамят.

Около 1933