vs. archives

Der Arbeiter und der Tod # Рабочий и смерть # El obrero y la muerte

Бертолт Брехт „За катереното по дървета“

 

1
Когато вечер от водите си излезете –
Трябва да сте голи, нека кожата е мека –
Качете се тогава на големите дървета
При лек ветрец. Нека и небето да е бледо.
Изберете си дърво голямо, дето вечер
Черно, бавно то върха си клати!
И чакайте нощта да падне във листака му
Челото споходено от прилепи и тежък сън да е!

2
Листата малки, твърди в гъсталака
Да дращят и се врязват в гърбовете ви
Когато през клонака пътя си проправяте
Така нагоре, леко пъшкайки, се катерете.
Как хубаво е на дървото да се клатиш!
Но нека не участват в люшкането коленете!
Нека за дървото вие неговият връх сте –
От сто години вечер клати то върха си.

 

 

 

 

 

Бертолт Брехт „Снощи видях голямата Вещица“

 

Снощи видях голямата Вещица. Тя седеше в танк пред орган и свиреше Бах. И танкът напредваше срещу мен
И лицето й бе одухотворено от дълбоки видения, и тя не знаеше нищо за града Аушвиц.
Бюстът й стърчеше, натъпкан с пачки, дарени от височайшите й покровители, и се поклащаше.
На ръка разстояние стоеше чаша с крокодилски сълзи: изтъргувани на черния пазар, от време на време тя пръскаше няколко капки върху деколтето си.

1948

 

 

 

 

 

Бертолт Брехт „Надгробен надпис на Либкнехт“

 

Тук лежи
Карл Либкнехт
Борец срещу войната.
Когато го убиха
Градът ни още не бе изравнен със земята.

1948

 

 

 

 

 

Бертолт Брехт „Германия“

 

Вкъщи от чума смърт
Навън смърт от студ.
Къде да прислоним глава?
Свинята сере в храната
Моя майка е свинята
О, майко моя, о, моя майко
Какво ми причиняваш?

1945