vs. archives

Der Arbeiter und der Tod # Рабочий и смерть # El obrero y la muerte

Бертолт Брехт „Ти, копие от ясен, тук ти остани“

 

Ти, копие от ясен, тук ти остани
Ти, мъжеубиецо, защото нивга веч не искам
От острието ти желязно долу
Да видя как ужасно капе кръвта на враговете.
Тук, на Атина във дома, изпълнен с блясък
Във храма й висососъграден ти остани, лежейки
И свидетелствай за победите и мъжка добродетел
На Ехократидон от Крит.

1940

 

 

 

 

 

Бертолт Брехт „Извитият лък и колчанът тук“

 

Ето извитият лък и колчанът
Изпратили толкоз стрели смъртоносни
Те са тук окачени, о Фебе, за теб
Дар посветен, дар от Промахий.
Стрелите обаче не може на теб да дари
Понеже те, ужасът кървав на бойната гмеж
В сърцата на мнозина човеци стърчат
Гостоприемен дар и смъртна болка.

1940

 

 

 

 

 

Бертолт Брехт „Мен, произхождащ от селяни“

 

Мен, произхождащ от селяни
Ме отблъсква да виждам
Как се хвърля хлябът.
Разбирате сега
Как мразя войната им!

1940

 

 

 

 

 

Бертолт Брехт „Това е годината, за която ще се говори“

 

Това е годината, за която ще се говори
Това е годината, за която ще се мълчи.

Старите виждат младите да умират.
Неразумните виждат мъдрите да умират.

Земята не носи повече, а поглъща.
Небето не пуска дъжд, а само желязо.

1940

 

 

 

 

 

Бертолт Брехт „На чаша вино“

 

На чаша вино
Финландската ни приятелка ни разказа
Как войната опустошила черешовата й градина.
Виното, което пием, казва, е оттам.
Пресушихме чашите си
Поменавайки разстреляната черешова градина
И разума.

1940

 

 

 

 

 

Бертолт Брехт „Сега сме бежанци“

 

Сега сме бежанци във
Финландия.

Малката ми дъщеря
Се връща вечер ядосана вкъщи, с нея
Не иска да играе никое дете. Тя е немкиня и произхожда
От разбойнически народ!

Когато разменям думи на висок глас в трамвая
Ми правят забележка. Тук недолюбват
Думи на висок глас, произнесени от някой
Произхождащ от разбойнически народ.

Когато припомням на малката си дъщеря
Че немците са разбойнически народ
Тя се радва с мен, че не ги обичат
И заедно се смеем.

1940

 

 

 

 

 

Бертолт Брехт „Нощ и ден, без почивка“

 

Нощ и ден, без почивка
Ги виждаш да правят нещо срещу човечеството.
Но кой е склонен
Да направи нещо за изкуството, за това изображение например?

Anno Domini* 1940

 

*Лето Господне (лат.) (бел. пр.).

 

 

 

 

 

Бертолт Берхт „Като вдигна поглед от изучаването на световната история“

 

Като вдигна поглед от изучаването на световната история
Виждам пристигналите сметки за мляко
И ви моля да купувате не само оръдия, но и моите изображения.
По-добре да държите сметка още отсега за страшния съд!

Anno domini* 1940

 

*Лето Господне (лат.) (бел. ред.).

 

 

 

 

 

Бертолт Брехт „Поради неблагосклонността на времето“

 

Поради неблагосклонността на времето
И поради придържането към идеали
Попаднах с изкуството си на тясно и съм принуден да моля
Да плащате не само на данъчните, а и на мен.

Anno Domini 1940*

 

*Лето Господне (лат.) (б. пр.).

 

 

 

 

 

Бертолт Брехт „1940“

 

1940
Със страх
Очакват народите пролетта.
Заливите се освобождават от леда. Кога
Ще навлязат в тях бойните кораби?
Зимните виелици си
Отиват. Кога
Ще се появят железните грабливи птици?

1940