vs. archives

Der Arbeiter und der Tod # Рабочий и смерть # El obrero y la muerte

Бертолт Брехт „Като някой, който пристига с важно писмо пред гише“

 

Като някой, който пристига с важно писмо пред гише
след края на работното време – гишето е вече затворено.
Като някой, който иска да предупреди града за наводнение
но той говори друг език – не го разбират.
Като просяк, който чука за пети път на врата, където вече
четири пъти са му давали – той е гладен за пети път.
Като някой, чиято кръв изтича от рана и той чака
лекаря – кръвта му продължава да тече.

Така пристигаме ние и съобщаваме, че срещу нас са извършени злодеяния.

Когато за първи път беше съобщено, че приятелите ни полека
биват избивани, се надигна крясък от ужас. Тогава бяха
избити стотина.
Когато обаче бяха избити хиляда и не се виждаше краят на клането, се възцари мълчание.

Когато злодеянието се случва като да завали дъжд, вече никой не вика спри.

Когато престъпленията се натрупват, те стават невидими.
Когато страданията стават непоносими, никой вече не чува крясъците.
Крясъците също валят като летен дъжд.

Около 1935

 

 

 

 

 

Бертолт Брехт „Но от понеделник става вторник“

 

Но от понеделник става вторник
Вторник започва в понеделник.
От днес става утре и утре започва днес.
Няма граница.

Където минават пограничните стълбове, няма стена. Пограничните стълбове
Са там за местене.
Мълчащите при крясъците на изтезаваните
Сами ще крещят и няма да бъдат чути.

Около 1934

 

 

 

 

 

Бертолт Брехт „Понеже нашият брат кръвта си трябваше да пролее“

 

Понеже нашият брат кръвта си трябваше да пролее
Затова знамето ни е червено
Смърт на фашистите
Смърт на смъртта.

Около 1933/34

 

 

 

 

 

Бертолт Брехт „Загуба на стойностен човек“

 

Ти загуби стойностен човек.
Че той си тръгна от теб, не е доказателство
Че не е стойностен. Признай си:
Ти загуби стойностен човек.

Ти загуби стойностен човек.
Той си тръгна от теб, защото служиш на нещо добро
И отиде при нещо нищожно. И все пак, признай си:
Ти загуби стойностен човек.

Около 1933/34

 

 

 

 

 

Бертолт Брехт „Класиците на комунизма“

 

Класиците на комунизма
Съветваха работниците
Да превърнат
Борбата на нациите в
Борба на класите.

Около 1933