vs. archives

Der Arbeiter und der Tod # Рабочий и смерть # El obrero y la muerte

Бертолт Брехт „Тези, които могат да си тръгнат, трябва да си тръгнат“

 

Тези, които могат да си тръгнат, трябва да си тръгнат.
Те не бива да бъдат молени да останат.
Трябва да останат само тези, които не могат да си тръгнат.

Как да задържаш този
Който може да си тръгне?
Намиращите се в беда
Не могат да задържат никого.

Но и в добри времена
Не бива да задържаш никого, който може да си тръгне.
Защото може да дойдат лоши времена.

С нас в борбата ще тръгнат само
Застрашените като нас
Каква ни е ползата, ако на другите
Им харесват лицата ни?

Нека им кажем: днес
Улицата, която отвежда от нас, е още свободна
Обръчът около нас още не е затворен.
Всеки може да напусне, който има другаде убежище
Който има приятел сред враговете
Този може още да си тръгне.

За да останем накрая сами, само хора
Които не могат да си тръгнат.

Около 1933

 

 

 

 

 

Бертолт Брехт „Надяващите се!“

 

Какво чакате?
Глухонемите да говорят с вас
И ненаситните
Да ви отстъпят нещо!
Вълците ще ви хранят, вместо да ви разкъсат!
Поради дружелюбност
Ще ви поканят тигрите
Да им извадите зъбите!
Това чакате вие!

1933

 

 

 

 

 

Бертолт Брехт „Никога не е несправедливо неизбежното“

 

Никога не е несправедливо неизбежното
Не е несправедливо, когато не даваш това, което нямаш
Или когато няма никой, притежаващ нещо, тогава не претърпява не получаващия нещо
Никаква несправедливост!

1933

 

 

 

 

 

Бертолт Брехт „Внимателно обмислям“

 

Внимателно претеглям
Плана си, той е
Достатъчно мащабен, той е
Неосъществим.

Около 1931

 

 

 

 

 

Бертолт Брехт „Пролетариат наш“

 

Пролетариат наш, който си в мината, да се свети твоята безименност, да дойде твоето царство, да бъде твоята воля както в Русия, така и в Германия! Насъщният ти членски внос дай ни днес и прости нам образованието ни, както и ние прощаваме, където е изработено нещо.

Около 1931

 

 

 

 

 

Бертолт Брехт „Аз съм неговият враг“

 

Аз съм неговият враг: само дето той
Не го знае.
Аз подяждам неговата супа. Аз
Не му помагам за неговата заплата. Аз
Живея в неговата стая, аз
Се обличам от него, аз живея
От него.
Скоро той ще ме познае, той
Ще ме отстрани. Той ще
Си тръгне

1931

 

 

 

 

 

Бертолт Брехт „Аз, който не обичам нищо повече“

 

Аз, който не обичам нищо повече
От неудовлетворението от подлежащото на промяна
Не мразя също нищо повече от
Това неудовлетворение от непроменливото.

1930

 

 

 

 

 

Бертолт Брехт „Не се отдавайте прекалено на плана“

 

Не се отдавайте прекалено на плана
На съвършеното и не ми хвалете
Прекалено безапелационно
Вечерното небе, от което по-красиво няма –
Резервирайте за себе си непрестанно
На мига да противоречите.

1930

 

 

 

 

 

Бертолт Брехт „Изчакай ствола да стане дебел – и тогава го отсечи“

 

Изчакай ствола да стане дебел – и тогава го отсечи.
Направи го на хартия и я раздай
Сред хората, за да могат
Да пишат на нея и делата си
Да подредят. Колкото по-дебел стане стволът
Толкова повече хора ще получат хартия.
Когато наедрее достатъчно
Отсечи го.

1930