vs. archives

Der Arbeiter und der Tod # Рабочий и смерть # El obrero y la muerte

Бертолт Брехт „Когато целият град измря“

 

Когато целият град измря
От тиф
Умря и моят баща.
Майка побегна. Аз
Още не бях на белия свят.

1928

 

 

 

 

 

Берт Брехт „Всеки знае, че отделният недоверчив човек“

 

Всеки знае, че отделният недоверчив човек
Е склонен към престъпление
Престъпникът обаче
Има основание да е недоверчив.

Не ми казвай, че твоето недоверие
Се основавало на престъпленията на другите.
Откъдето и да идва недоверието, недоверчивият
Е склонен към престъпление.

Едни, паднали във водата, стигат като на игра до брега на реката
Други с труд, а трети изобщо не стигат.
На реката това й е безразлично.
Ти трябва да стигнеш до брега на реката.

Знай: никой освен теб
Не може да изисква от теб да живееш.
Недоверчивият
Има прекалено високо мнение за себе си
Преследваният
Не оценява нищо по-високо от преследваното!

Земетресенията могат да те погълнат
Но те не са замислени срещу теб.
Земята, която те е погълнала
Едва ли се е наситила.

Съвсем по друг начин стоят нещата с недоверието
Между класите.

Около 1926/27

 

 

 

 

 

Берт Брехт „Казах му, че трябва да се изнесе“

 

Казах му, че трябва да се изнесе
Живееше тук вече седем седмици
И не искаше да се изнесе
Хилеше се и си мислеше
Че се шегувам
Като вечерта се върна у дома, куфарът
Му стоеше пред вратата. Тогава
Имаше учудени.

Около 1926/27

 

 

 

 

 

Берт Брехт „Изискваме и той да ни покаже голото си тяло“

 

Изискваме и той да ни покаже голото си тяло
Мълчанието тогава да усети, да остави
Въжета, ръкавици, гъба, кофа и да слезе
От ринга насред победата на пладнето

Иди, където искаш, по-бързо само
Напускането е безплатно, тъй или пък иначе:
Насладата си яж от нашата  чиния
Или пък грижата си пий от нашта чаша.

Около 1926/27

 

 

 

 

 

Берт Брехт „За градовете 2“

 

Хора безчет се изнасят, на половин улица
След тях белосват стените
Никога не ги виждат повече, те ядат
Друг хляб, жените им лягат
Сред други мъже със същите стенания
През свежи утрини висят
От същите прозорци лица и бельо
Както преди

Около 1926