Берт Брехт „Чух, че Тимур си направил труда“

 

Чух, че Тимур си направил труда да завладее света.
Не го разбирам:
С малко ракия забравяш света.
Не че казвам нещо срещу Александър
Само
Дето съм виждал хора, дето
Си беше цяло чудо
Че те
Изобщо бяха живи.
Великите мъже отделят прекалено много пот.
Във всичко виждам само доказателството
Че не са могли да бъдат сами
И да пушат
И да пият
И такива неща.
И сигурно са били толкова мизерни
Че да не им стига
Да си седят при една жена.

Около 1926

 

 

 

 

 

Реклами