vs. archives

Der Arbeiter und der Tod # Рабочий и смерть # El obrero y la muerte

С костелива ръка

 

С костелива ръка
Костеливи призраци
Помахват с костелива опашка
На настройки на профила
Ехо аз пак съм тук
Не, тебе те няма
Ти си костелив
Призрак от миналото.

 

 

 

 

 

Влюбена съм

 

Влюбена съм
Казва Ио
Искам детска сватба

Искам да се оженя
За малкото китайче
От китайския ресторант